Шел – Чирпан – „Медпетрол“ ООД

Доставка и монтаж на метална конструкция (търговска сграда и навес за автомобили),

технологично оборудване за пропан-бутан и светли горива.

Период на изграждане: Август – Декември 2018 г.