Обучение на персонал

Разрешението за дейност, което притежава ТМ Енеджи ЕООД и обучения персонал, притежаващ сертификати за това позволява да осъществяваме първоначално обучение на персонал на новооткрит обект или новопостъпил обслужващ персонал, както и ежегодно обучение на обслужващия персонал както е по наредба.
Обучението се осъществява от нашите специалисти на обекта, който ще обслужва персонала в рамките на един работен ден, за което издаваме протокол.