No Image

Авариен камион

Обезгазяване при аварийни ремонти по резервоари ТМ Енерджи ЕООД Стара Загора, притежава сервизен камион с резервоар 2,7 м3, в който при намеса се прехвърля горивото от газовия резервоар. След о...
read more