Бензиностанции

Стационарни обекти

ТМ Енерджи ЕООД е фирма създадена през 2014 година. Персонала е с богат опит в проектиране, изграждане и сервизна поддръжка на бензиностанции натрупан през последните 20 години във фирми с подобна дейност. Специалистите на фирмата са изграждали обекти на вериги бензиностанции и частни клиенти както в България така и в съседните балкански страни.
Ние Ви предлагаме най–доброто решение, според Вашите изисквания и желания, разположение на съоръженията на терена на бензиностанцията по изискванията на наредбите.
Предлагаме подземен или надземен резервоар за горивата с различни обеми и разпределение, според изискванията и потреблението.
Предлагаме идеен проект и след съгласуване, изработваме техническия проект.
Съгласуваме проекта със съответната Дирекция на Пожарна безопасност и защита на населението по местонахождение на обекта преди да пристъпим към строителство.
Проектираме и изграждаме бензиностанцията според изискванията на Наредбите и Законите на съответната страна.
Резервоарите, които влагаме са двустенни с обем от 5 м³ до 60 м ³.При изграждане на бензиностанцията монтираме спирателната и контролната арматура и оборудване, като спазваме всички изисквания за безопасна работа.
При подготвени изкопи и канали за тръбопроводите можем да изградим бензиностанцията в рамките на 4- 6 седмици, включително с изработката на резервоара, доставка, сглобяване на оборудването и монтаж на тръбните разводки от резервоара до колонката.
При пуск предоставяме Досие със сертификати на оборудването вложено в бензиностанцията.
След пуска осъществяваме гаранционна и следгаранционна поддръжка.


Модулни търговски и ведомствени обекти

ТМ Енерджи ЕООД изражда модулни бензиностанции. Това са малки компактни обекти обикновено за един вид гориво за търговски и ведомствени цели.
Резервоарът и колонката на модула са разположени върху шаси,изработено от стоманени профили. Модулът се поставясе върху бетонова площадка, без да е необходима допълнителна подготовка на терена като изкопи и други строителни дейности.
Резервоарът за гориво може да бъде с обем от 5 м³ до 20 м³, колонката единична или двойна.
Към модула може да предложим компютърна система, за отчитане на зареждането и контрол на горивото с карти за автомобилите и карти за водачите на автомобили.
При монтиране на нивомерна сонда в резервоара за връзка с НАП, модулът може да се използва и за търговски цели за продажба на гориво на клиенти.