Газостанции

Стационарни обекти

Газ станциите са съоръжения работещи под налягане и се изработват по предварително изготвен и съгласуван проект с Технически надзор.
Ние имаме дългогодишен опит в изработката на газ станции и познаваме в детайли изискванията на Наредбите свързани с изграждането на този вид съоръжения.
Газ станциите могат да бъдат подземни или надземни, с обем на резервоара от 5 м³ до 30 м³и колонка зареждане от едната страна /едностранни/ или от двете /двустранни/.
Връзката между резервоара и колонката може да се осъществи с метални или пластмасови тръби, в зависимост от разстоянието между тях или желанието на клиента.
След монтиране на газ станцията ние извършваме изпитание пред технически надзор и пуск на съоръжението.
След пуск осъществяваме гаранционна поддръжка на съоръжението.
_dsc1062


Модулни газостанции сертифицирани с СЕ

ТМ Енерджи ЕООД има проект за изработка на газов модул с обем на резервоара 5 м ³ и 10 м ³ и едностранно разположена колонка за зареждане с гориво монтирани върху шаси изработено от стоманени профили.
Модулът е сертифициран и отговаря на изискванията на Директива на европейския съюз 2014/68/ECза съоръжения под налягане и има СЕ номер. Това позволява да се монтира модулът на обект без предварително да се съгласува начина на производството му с Технически надзор на съответната страна.
Частите за модула доставяме според изискванията на проекта, сглобяваме и изпитваме готовото изделие в производствената база на фирмата в Стара Загора.
Модулът се придружава от Досие, в което се включват паспортите на резервоара и колонката, сертификатите на всички елементи, които се включват в газовата инсталация, протоколите от външен оглед и изпитания на модула.
modulnistikeri