Изграждане

ТМ Енерджи ЕООД разполага с квалифициран персонал и техника за изграждане на бензиностанции, газ станции, газови инсталации, електрически табла и системи за управление на съоръженията или части от тях.
Предлагаме цялостно изграждане до ключ, което включва технологии – газ и светли горива, инфраструктура, ВиК, ел. оборудване и сгради за обслужване, нивомерни сонди и компютърна система за връзка с НАП.
След изграждането на обекта, нашите специалисти участват в изпитанията пред надзорните органи и пуска на съоръженията.
Дългогодишният опит в изграждането и поддръжката на съоръжения свързани с горива, ни позволяват да предложим най-доброто решение за осъществяване на ремонта или реконструкцията на обекта.