Плазмено рязане

Плазмено рязане

read more
Разрешение

Разрешение

Разрешение за извършване на техническо обслужване и ремонт на фискални устройства
read more
Сервизно обслужване

Сервизно обслужване

ТМ Енерджи ЕООД притежава разрешително за сервизното обслужване на съоръжения работещи под налягане, осъществява гаранционно поддържане от ...
read more
Проектиране

Проектиране

ТМ Енерджи ЕООД Стара Загора осъществява цялостно проектиране на бензиностанции, на газови съоръжения и такива за зареждане със светли горив...
read more
Изграждане

Изграждане

read more
Контролно замерване

Контролно замерване

Контролно замерване и калибриране на колонки ТМ Енерджи разполага със стенд и мерки за контролно замерване и калибриране на колонки, което из...
read more
Обучение на персонал

Обучение на персонал

Разрешението за дейност, което притежава ТМ Енеджи ЕООД и обучения персонал, притежаващ сертификати за това позволява да осъществяваме първо...
read more