Проектиране

ТМ Енерджи ЕООД Стара Загора осъществява цялостно проектиране на бензиностанции, на газови съоръжения и такива за зареждане със светли горива. Предлага най-доброто и отговарящо на изискванията на стандартите и наредбите изграждане на ново съоръжение или преустройство на съществуващо.
Проектантите ни имат правоспособност и дългогодишен опит в проектирането на бензиностанции, газ станции, електрически табла и кабелни линии, метални конструкции и обслужващи сгради на обектите.
Съгласуваме изготвените проекти с надзорните органи и вземаме необходимите разрешителни по българското законодателство, за да пристъпим към изграждането на обектите.