Модулни газостанции и колонки за гориво

modulnistikeri
модули

Предлагаме доставка, монтаж, пуск, гаранционна и следгаранционна поддръжка на многопродуктни бензиноколонки, комбинирани многопродуктни с газ и газколонки на водещи световни производители. Колонките се избират по техническите параметри и изискванията на проекта. Оферират се варианти на клиента, за да определи своя избор по външен вид, срока на доставката и цената.