Сервизно обслужване

ТМ Енерджи ЕООД притежава разрешително за сервизното обслужване на съоръжения работещи под налягане, осъществява гаранционно поддържане от пуска на новото съоръжение и предлага следгаранционно обслужване при взаимноизгодни условия с клиентите.
Притежава сервизни коли оборудвани с необходимата техника за диагностика и ремонтни дейности на обектите. Сервизните коли са оборудвани с резервни части за подмяна на обекта при необходимост, което позволява бърза реакция и минимален престой на обекта при настъпила авария.
Разполага с високо квалифицирани специалисти поддържали повече от 15 години бензиностанции, газ станции и газови инсталации.
Разполага със стендове за изпитване на предпазни клапани, стендове за мерене на газ и светли горива, компресори и др. оборудване необходимо за всякакви ремонти с последващ пуск при нормални условия на работа.

Абонаментна поддръжка на обекти

ТМ Енерджи ЕООД притежава разрешително за осъществяване на сервизна дейност по преустройство, ремонт и поддръжка на съоръжения работещи под налягане. Сключвайки абонаментен договор, Вие ще осъществявате само основната си дейност по доставка и продажба на горива, а Ние ще се грижим за спазване на изискванията по наредбите и за безаварийната работа на Вашия обект.
Извършваме външен оглед на съоръжението, изпитване на клапаните, подмяна на манометрите, проверка на теч на газ, проверка и изпитание на маркучите зареждащи автомобилите и ежегодно обучение на персонал по изискванията в Наредбата за съоръжения под налягане. За извършените изпитания и проверки изготвяме протоколи, които се предават на собственика за съхранение в досието на съоръжението на обекта.

Контролно замерване и калибриране на колонки

ТМ Енерджи разполага със стенд и мерки за контролно замерване и калибриране на колонки, което извършваме на обекта, по искане на собственика, по искане на контролни органи или при абонаментно обслужване при сключен договор с нас.

Периодични прегледи на Газови Съоръжения

Разполагаме със специализиран автомобил, който позволява източване на остатъчното гориво от газовия резервоар, обезопасяване, почистване от механични утайки и подготовка и изпитание пред инспектор от технически надзор.
Компресора в специализирания автомобил позволява за много кратко време да се евакуира водата от резервоара при неговото обезопасяване или да се „вдигне” налягането в резервоара при неговото изпитване пред специалистите от технически надзор.
Подготовката, обезопасяването и изпитанието пред инспектор на ИДТН с последващ пуск и възстановяване на нормалната работа на обекта, осъществяваме обикновено за 1-2 работни дни за резервоари с обем 5 и 10 м³.
За по-големи резервоари или няколко на брой обекти, изработваме предварително график и Ви спестяваме време и пари за осъществяване на задължителните по Наредбата 4 или 8 годишни прегледи.

Периодична проверка на предпазни клапани, маркучи и манометри.

По наредба предпазните клапани и маркучите на газовите съоръжение се изпитват на 12 месеца. Разполагаме с разрешително да осъществяваме изпитание и настройка.
Притежаваме стенд за изпитване и настройка на предпазни клапани и маркучи, както и методика и специалисти, които да осъществяват дейностите.
След проверката и настройката на клапана ние издаваме протокол , в който посочваме стойностите, отчетени при изпитанието.
Можем да осъществяваме проверка на предоставени от Вас клапани с различни присъединителни размери.
Извършваме проверка и настройка на клапаните и маркучите и подмяна на манометрите с проверени притежаващи стикер за съответната година, при предварително съгласувано с Вас посещение.

Обезгазяване на резервоари и почистване на нивомерни сонди

Притежаваме сервизен специализиран автомобил, който позволява източвате на остатъчно количество газ пропан- бутан от резервоара, с цел отварянето на инсталацията за да се осъществи:

  • Подмяна на кран, клапан или друга арматура на газовата инсталация
  • Ремонт на блокирала или подмяна на нивомерна сонда
  • Ремонтни дейности по инсталацията
  • Преустройство на газовата инсталация
  • Други дейности по желание на клиента