Ремонт и резервни части

1.Ремонт на помпи
ТМ Енерджи ЕООД, разполага с части и обучени специалисти за осъществяване ремонта на помпи работещи в областта на горивата – газ, дизел, бензин и др.
Извършваме оглед на авариралата помпа, разглобяване и след установяване на повредата Ви предлагаме най-доброто решение за отстраняването на проблема.
Пристъпваме към работа след съгласуване на стойността и времетраенето на ремонта.
Предаваме ремонтираната помпа на клиента, след изпитания и с гаранция за ремонта.


2.Ремонт на разходомери
ТМ Енерджи ЕООД разполага с части и обучени специалисти с дългогодишен опит в ремонта на разходомери работещи в областта на горивата – газ, дизел, бензин и др.
Извършваме разглобяване и оглед на разходомери и след установяване на повредата Ви предлагаме най-доброто решение за ремонта.
Пристъпваме към работа след съгласуване на стойността и времетраенето на ремонта.
Предаваме ремонтирания разходомер на клиента, след изпитания и с гаранция за ремонта.


3.Ремонт на колонки
ТМ Енерджи ЕООД разполага с части, арматура, контролни и спирателни елементи, филтри, маркучи, пистолети, сглобени модули от колонка и стендове необходими за осъществяване на ремонта на колонки за зареждане с различни видове горива. Извършваме ремонт на всички видове колонки за горива. Ремонтът можем да осъществим на обекта на който е монтирана колонката. При по-сложни ремонти изискващи преработки, е необходимо да го извършим в производствената база на фирмата в Стара Загора.
След оглед, разглобяване и замерване на колонката определяме причината за повредата и с клиента съгласуваме стойността на ремонта, мястото и времетраенето му.
След ремонта осъществяваме монтаж и пуск на място на обекта.
Извършваме контролно замерване на колонката със стенд или мерилки в зависимост от вида гориво.
При ремонтни дейности и скъсване на пломби информираме Държавна агенция Метрологичен надзор по електронен път. ТМ Енерджи ЕООД е регистрирана с право за осъществява ремонт и сервизна дейност на съоръжения под налягане, като изпращаме уведомление за осъществения ремонт и за скъсаните пломби.


4.Ремонт на резервоари
Ремонтът на резервоари осъществяваме в производствената база в Стара Загора.
Независимо подземен или надземен е резервоара го почистваме от утайки и други наслоения останали в него от горивото или други примеси.
Извършваме пясъкоструене на резервоара за почистване на повърхността, измерване на дебелината на ламарината в различни точки от резервоара и снимки на заварките за да гарантираме, че отговоря на допуските на размерите от изчисленията направени при изработка на резервоара, посочени в паспорта на съда.
На резервоарите произведени с люк извършваме антикорозионно покритие на вътрешната повърхност.
Подземните резервоари покриваме външно с изолационно антикорозионно покритие, а надземните боядисваме.


5.Преустройство
ТМ ЕнерджиЕООД извършва преустройство на съществуващи обекти, с цел подмяна на оборудване или трасета на горивата от резервоарите до колонките зареждащи автомобилите с цел подобряване работата на съоръжението или отстраняване на технически проблем.
Преустройството на газовото съоръжение осъществяваме по предварително одобрено от Вас предложение, изработено изменение от нашите проектанти и съгласувано с технически надзор. Изменението се явява неразделна част от съгласувания проект, по които е изработена газовата инсталация.
Многогодишния опит на специалистите, работещи във фирмата, позволява да Ви предложим най-доброто решение за Вашия обект.
Можем да осъществим подмяна на тръбопроводи за гориво или оборудване за много кратък срок. Ние разполагаме със сервизен камион, в който да изтеглим остатъчното гориво от инсталацията и да осъществим дейностите по ремонта или преустройството.


6.Ремонт на бензиновози
За осъществяване на ремонта предварително правим оглед на камиона и установяваме причината за настъпилата авария. Съгласуваме с клиента стойност на ремонта и време.
Осъществяваме отстраняване на повредата и замерване на параметрите за да гарантираме качеството на извършения ремонт.


7.Ремонт на газовози
За осъществяване на ремонта предварително правим оглед на камиона и установяваме причината за настъпилата авария.Съгласуваме с клиента стойност на ремонта и време.
Осъществяваме отстраняване на повредата и замерване на параметрите за да гарантираме качеството на извършения ремонт.


8.Резервни части
Продаваме оригинални резервни части за всички изброени по-горе ремонти и поддържаме най-необходимите в наличност. При заявка доставяме резервните части до клиента, придружени с документи.