Контролно замерване

Контролно замерване и калибриране на колонки

ТМ Енерджи разполага със стенд и мерки за контролно замерване и калибриране на колонки, което извършваме на обекта, по искане на собственика, по искане на контролни органи или при абонаментно обслужване при сключен договор с нас.


Периодични прегледи на Газови Съоръжения

Разполагаме със специализиран автомобил, който позволява източване на остатъчното гориво от газовия резервоар, обезопасяване, почистване от механични утайки и подготовка и изпитание пред инспектор от технически надзор.
Компресора в специализирания автомобил позволява за много кратко време да се евакуира водата от резервоара при неговото обезопасяване или да се „вдигне” налягането в резервоара при неговото изпитване пред специалистите от технически надзор.
Подготовката, обезопасяването и изпитанието пред инспектор на ИДТН с последващ пуск и възстановяване на нормалната работа на обекта, осъществяваме обикновено за 1-2 работни дни за резервоари с обем 5 и 10 м³.
За по-големи резервоари или няколко на брой обекти, изработваме предварително график и Ви спестяваме време и пари за осъществяване на задължителните по Наредбата 4 или 8 годишни прегледи.