Авариен камион

tm_fordbus

Обезгазяване при аварийни ремонти по резервоари

ТМ Енерджи ЕООД Стара Загора, притежава сервизен камион с резервоар 2,7 м3, в който при намеса се прехвърля горивото от газовия резервоар. След обезопасяване се отваря резервоара и се извършват ремонтните дейности. След приключване на аварийния ремонт се затваря резервоара и се връща източеното гориво в него.


Прегледи пред ИДТН

За осъществяване на задължителния технически прегледи на газовия резервоар на 4 години на резервоара и на 8 години и тръбната разводка, използваме сервизния авариен камион за прехвърляне на горивото от газовия резервоар. По времето на техническия преглед на газовото съоръжение, горивото се съхранява в резервоара на сервизния камион. Сред приключване на прегледа горивото се връща в резервоара и се възстановява нормалната работа на обекта.


Обезгазяване при почистване на резервоари и нивомерни системи

За осъществяване на почистване, подмяна или ремонт на нивомерната сонда на газовия резервоар е необходимо да се изтегли остатъчното гориво. Сервизния, авариен камион притежава резервоар, в който може да се прехвърли гориво за да се отвори резервоара и да се отстрани проблем възникнал с нивомерната сонда.


Обезопасяване при преработки и ремонт на газови инсталации

ТМ Енерджи ЕООД притежава сервизен авариен камион, който се използва при преработки или ремонтни действия свързани с необходимостта от отваряне на газовата инсталация. Прехвърляне на остатъчното гориво в резервоара на камиона, позволява да се отвори газовата инсталация на обекта, да се промие с вода и да се осъществят безопасно ремонтните действия. След осъществяване на ремонта и изпитване на газовата инсталация, количеството газ от сервизния камион се връща в резервоара на обекта и се възстановява работата на газ станцията или газовата инсталация.