Модулни газостанции и колонки за гориво

Модулни газостанции и колонки за гориво

Предлагаме доставка, монтаж, пуск, гаранционна и следгаранционна поддръжка на многопродуктни бензиноколонки, комбинирани многопродуктни с газ и газколонки на водещи световни производители...
read more
Изграждане

Изграждане

read more
Контролно замерване

Контролно замерване

Контролно замерване и калибриране на колонки ТМ Енерджи разполага със стенд и мерки за контролно замерване и калибриране на колонки, което из...
read more
Реконструкция

Реконструкция

Реконструкция на обект ШЕЛ Хеброс гр. Пазарджик
read more
Износ

Износ

Износ на Модулни газостанции наше производство
read more
„М Петрол“ гр. Кубрат

„М Петрол“ гр. Кубрат

Технология бензин и газ на обект „М Петрол“ гр. Кубрат
read more
No Image

Авариен камион

Обезгазяване при аварийни ремонти по резервоари ТМ Енерджи ЕООД Стара Загора, притежава сервизен камион с резервоар 2,7 м3, в който при намеса с...
read more
Други

Други

Нивомерни системи и връзка с НАП Мениджърски системи за управление на обекти Ел. табла и КиП и А
read more
Обучение на персонал

Обучение на персонал

Разрешението за дейност, което притежава ТМ Енеджи ЕООД и обучения персонал, притежаващ сертификати за това позволява да осъществяваме първо...
read more