Начало

Фирма ТМ ЕНЕРДЖИ ЕООД е създадена през  февруари 2014 година в гр. Стара Загора. Предмета на дейност е производство, търговия и сервиз на оборудване за газoстанции  и бензиностанции като това включва: проектиране, строителство, монтаж, пуск, ремонт и сервиз на газoстанции и бензиностанции, съоръжения работещи с пропан-бутан, метан и петролни продукти, както и електрически инсталации.
Производствената база и офисът на фирма  ТМ ЕНЕРДЖИ ЕООД се намират в гр. Стара Загора, кв. Кольо Ганчев, ул. Радост №3 .
Въведената в производството и сервизната дейност система ISO 9001 : 2008на 05.11.2015г. е проверена и удостоверена от сертифициращата фирма Бюро Веритас и е издаден Сертификат № BG 120629Q.
Фирмата е вписана в регистъра на  ДАМТН под № СТ154 от 03.09.2015 г. и има право да осъществява поддържане, ремонт и преустройство на съоръжения с повишена опасност.