За нас

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ТМ ЕНЕРДЖИ ЕООД
Фирма ТМ ЕНЕРДЖИ ЕООД е създадена през февруари 2014 година в гр. Стара Загора. Предмета на дейност е производство, търговия и сервиз на оборудване за газoстанции и бензиностанции като това включва: проектиране, строителство, монтаж, пуск, ремонт и сервиз на газoстанции и бензиностанции, съоръжения работещи с пропан-бутан, метан и петролни продукти, както и електрически инсталации.
Производствената база и офисът на фирма ТМ ЕНЕРДЖИ ЕООД се намират в гр. Стара Загора, кв. Кольо Ганчев, ул. Радост №3 .
Въведената в производството и сервизната дейност система ISO 9001 : 2008на 05.11.2015г. е проверена и удостоверена от сертифициращата фирма Бюро Веритас и е издаден Сертификат № BG 120629Q.
Фирмата е вписана в регистъра на ДАМТН под № СТ154 от 03.09.2015 г. и има право да осъществява поддържане, ремонт и преустройство на съоръжения с повишена опасност.
За 2015 г.ТМ ЕНЕРДЖИ ЕООД е направила оборот от дейността си 221 х. лева с персонала от специалисти и с привлечен в момент на необходимост временен персонал.
Фирмата има персонал състоящ се от специалисти с богат опит в производството, изграждането и поддържането на съоръжения работещи с пропан–бутан, бензин и дизел. Персоналът преминава ежегодно курсове за обучение и повишаване на квалификацията и притежава всички документи необходими за съоръжения под налягане и съоръжения за светли горива. Сервизните специалисти са с повече от 15 годишен опит във фирми извършвали сервизно обслужване на вериги от бензиностанции и газостанции, както и частни обекти в България и съседните държави. Проектирането се осъществява от проектанти с богат опит в газовите съоръжения, знаещи и следящи всички изменения в нормативната уредба свързана с тях. Фирмата има сключен договор с лицензирана лаборатория за без разрушителен контрол на заварените съединения за поднадзорни обекти. Контролът се осъществява в производствената ни база и на обекта според изискванията на нормативната уредба. Фирмата работи с части и оборудване собствено производство или доставено от производители от България и чужбина, според изискванията на проекта и на Наредбите за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане приета с ПМС № 164/от 07.07.08 г.
Склада на фирмата се намира в производствената база и се съхраняват части и възли, които позволяват в много кратки срокове да се извърши монтаж или реконструкция на съоръжения. Наличието на резерви части в склада на фирмата позволява бърза и качествена сервизна намеса със сервизните автомобили при гаранционно и следгаранционно поддържане на съоръженията.
Автомобилния парк на фирмата се състои от товарни, лекотоварни и леки автомобили, ремаркета и мотокар 3,5 тона.
Производствената база разполага с кран и други повдигателни средства, стендове за изпитване на извършените ремонти, стендове за заваряване и монтаж на съоръженията.
Фирмата разполага с преносими компресори до 35 бара и до 10 бара, пневматични винтоверти, бормашини, шмиргели и инструментална с всички необходими инструменти за нуждите на производството и сервиза.

Фирмата разполага с:
– преносими стендове за замерване на газови колонки и еталонни мерки за замерване на бензинови колонки, употребявани от сервизните екипи.
– товарен автомобил с резервоар с вместимост 2700 литра и газов компресор с капацитет 24 м3/час с макари и маркучи и необходимите приспособления и обучен персонал за източване и обезопасяване на газови резервоари за периодични прегледи и при аварии на инсталации и газовози.
ФирмаТМ ЕНЕРДЖИ ЕООД Ви предлага :
Технологично оборудване за бензиностанции, газостанции и газови инсталации.
Модулни станции за продажба на газ пропан–бутан и светли горива.
Доставка и монтаж на нивомерни сонди за всички видове резервоари и компютърни системи за връзка с НАП за отчитане на доставката и продажбата на горивата на обекта .
Ремонт на колонки за газ и светли горива, помпи, разходомери и др. , оборудване за бензиностанции, газостанциии газови инсталации.
Сервизно абонаментно обслужване на газови съоръженията и вписване в регистъра на ДАМТН, сервизна намеса при авария на обекти и обезопасяване на газови резервоари.
Периодични прегледи на газови резервоари и тръбопроводи по наредбата за съоръжения под налягане приета с ПМС 164.
Преустройство и ремонт на съоръжения и метални конструкции свързани с оборудването.
Доставка и монтаж на съоръжения и части в Гърция, Македония, Румъния и други страни.

Гаранции за високото качеството на оборудването и добрата работа на персонала са РЕФЕРЕНЦИИТЕ, предоставени и подписани от клиенти и строителни фирми, с който фирма ТМ ЕНЕРДЖИ ЕООД е осъществила инвестиционни проекти.

Екипът на ТМ ЕНЕРДЖИ може да реши Вашите проблеми! Очакваме да се свържете с нас!
Поздрави !