Еталонна мярка

Производство на еталонни измерителни съдове за течни горива, с обем 20л. и 50л.